Kontsept Arhitektuuribüroost

Arhitektuuribüroost

  • Arhitektuurselt läbimõeldud ja erinevate osapoolte vahel koordineeritud ehitustehnilised lahendused.
  • Organiseeritud, planeeritud ja eesmärgipõhine projekteerimise projektijuhtimine.
  • Personaalne klienditeenindus ja vastastikusel koostööl põhinev teenus.