Võru 50, Tartu- Korterelamu rek.

Arhitekt: Kaidi Põder, Margo Koppel Hoone tüüp: Korterelamu Staatus: Projekteerimisel

Võru tänav 50 kinnistu asub Tartu linnas, Karlova miljööalal. Juurdepääs kinnistule toimub Võru tänavalt.
Hoone projekteerimisel on arvestatud miljööalale seatud nõuetega, kehtiva detailplaneeringuga ning üldplaneeringuga.
Hoone 1-3 korrusele luuakse multifunktsionaalsed äripinnad ning 3-4 korrusele mikro-elupinnad.

Hoone rekonstrueerimise eesmärgiks on hoone olemasolevat fassaadi mahtu liigendada, muuta see inimmõõtmeliseks ning sõbralikuks. Rekonstrueerimise käigus ei muudeta oluliselt hoone gabariite, lisanduvad vaid soojustuse kihid ning väline trepikoda.

Hoone fassaad on kujundatud Tartu Karlova miljööalasse sobituvalt. Fassaadi katab tellis, krohv ning aktsenti annavad puidust raamid akende ümber ehk kasutatud on Karlovale iseloomulike elemente moodsas võtmes. Võru tn 50 parkla poolne fassaad on võimalik katta roheseinaga, et anda rohelust ja elu ka parklapoolsele küljele.

Kuigi Karlova piirkond on eelkõige tuntud enda puitarhitektuuri poolest, siis krohvitud fassaad on kasutuatud muuhulgas Lev Tolstoi, Lootuse, Õnne ja Tähe tänavatel. Tellisfassaadi võib kohata näiteks Tähe, Salme, Võru ja Sõbra tänavatel.

Nii tellis kui krohv on kasutatud Võru tn 50 olemasoleval fassaadil ning kajastatava hoone lähiümbruses. Ära on kasutatud olemasolevaid aknaavasid, neid laiendades allapoole, täiendavaid avasid luuakse vaid hoone tagumisele küljele – suitsu erastamiseks ning väljapääsude loomiseks välitrepile. Hoonele jääb üks olemasolevatest peasissepääsudest, hoone keskele.

Eesmärk on luua minimalistlik hoone, mis sobituks ümbruskonda, kuid ei matkiks ajaloolist arhitektuurikeelt. Hoone on ümber projekteeritud sobitumaks kaasaegsete ärpindadega, loodud on ühenduskoridor ning trepistik viidud hoonest välja.

Kinnistu sissepääsu asukohta ei muudeta. Parkimine on lahendatud Võru tn 50 ja 52 hoonete vahel vastavalt detailplaneeringule.
Parkimine ehitatakse välja kogu detaiplaneeringus nõutavas mahus. Kahe hoone vahelisele parkimisalale luuakse juurde konteinerhaljastus.