Mudel projekteerimine

BIM

BIM (Building Information Modelling) modelleerimine on ruumilise infomudeli loomise protsess, kus infomudelit kasutatakse ja täiendatakse kogu hoone elukaare vältel alates eskiisist ning jätkuvalt ka ehitise eksplutatsioonil ja haldamisel pärast ehitusprojekti lõppu.
Mudelprojekteerimise kasutamine pakub uusi paremaid võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Infomudelite andmete põhjal teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi energiavajadusi ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust.
Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahuarvutustest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud, mis võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada finantseeringu ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.