Peetri 7, Tartu linn

Arhitektid: Margo Koppel, Kaidi Põder, Henri Jõekalda Hoone tüüp: Korterelamu rek. ja juurdeehitus Staatus: Projekteerimisel

Korterelamu mahu puhul on arvestatud tellija poolseid soove ning sobivust antud kinnistule. Peamine eesmärk oli
arhitektuurselt siduda uus-vanaga ning luua elukeskkond, mis kajastab antud kinnistu ajalugu kuid samas ka vaatab
tulevikku. Seega saigi meie poolt loodud kooslus kahe reaalsuse vahel, kus vana olija kohtub uue tulijaga, kus uus
peegeldab vana, kuid ei domineeri ajaloolise hoone üle, vaid moodustavad ühtse arhitektuurse terviku.
Olemasoleva hoone katus nähakse ette samasugusel kujul nagu hetkel on ning juurde ehitatav osa jälgib vana juurdeehituse
hoone katuse lahendust.
Hoone maht on mänglev ning sopiline. Tänava poolne hoone fassaad taastatakse algsel kujul, mille kõrval paistab ka
natuke moodsat vormi. Et ajalooline hoone rohkem esile tõuseks, on uue mahud taotluslikult minimaalsed ja rahulikud, kuid
jälgivad tagasihoidlikult, kuid moodsas vormis olemasoleva hoone arhitektuuri nii akende jaotuse, suuruse, kui ka uste ja
akende raamide osas. Korterelamu on jaotatud kuueks korteriks.