Sinikivi 8/10, Rae vald- Logistikakeskus

Arhitekt: Margo Koppel, Kaidi Põder Hoone tüüp: Logistikakeskus Staatus: Projekteerimisel

Logistikakeskuse arhitektuurses lahenduses on lähtutud piirkonda sobituvast arhitektuurist – minimalistlik, moderne ja esinduslik. Sise- kui ka välisruum (krunt) on organiseeritud vastavalt keskkonnale ja tellija vajadustele.

Valitud lahenduse eesmärk:
Lahenduse eesmärgiks oli projekteerida hoone, mis sobituks olemasolevasse ning tulevasse arhitektuursesse konteksti, vääristaks ümbrust ja eristuks arhitektuurse käsitluse poolest.

Funktsionaalne lahendus:
Hoone puhul oli Tellija sooviks projekteerimisel luua avatud/paindliku lahendusega logistikaladu, mis aitaks Tellijal ärilisi eesmärke täita. Hoones toimuks logistikakeskusele omane äriline tegevus ning toetavad tegevused olme- ja bürooblokis. Hoone on esialgu planeeritud ühele kasutajale, kuid arvestab võimalusega, et hoonel on tulevikus kaks rentniku.
Büroo osas on arvestatud päevavalgusega, tulevase hoone nõutud funktsionaalsusega ning arhitektuurse sobivusega ning arhitektuurse terviku moodustamisega. Hoone peab planeeringult rahuldama kasutajate erinevaid soove ja teenindama nende vajadusi.

Välisviimistlus:
Hoone fassaad on tumedates toonides, välismaterjaliks on teras-sandwich paneel. Hoone arhitektuurne ja hoone peasissepääsu markeerivad dekoratiivsed raampostid, mille raamid on kergmetallist ja kaetud krohviga või komposiitplaadiga.

Siseviimistlus:
Eesmärgiks on saavutada hoone välise arhitektuuriga haakuv töökeskkond. Siseruumide värvi- ja materjalivaliku teostab tellija (soovitatavalt heledad toonid) koostöös sisearhitektiga.