Meremaa Sadam- Läänemere Külastuskeskus

Arhitekt: Miia Natka, Kaidi Põder, Margo Koppel Hoone tüüp: Avalik hoone Staatus: Projekteerimisel

Arhitektuuribüroo poolt projekteeritud külastuskeskus on ühekorruseline avaliku kasutusega Läänemere külastuskeskus, mis asub haldusjaotuslikult Pärnus. Hoone mis on jaotatud vastavalt eri ekspositsioonidele viieks sektsiooniks. Ruumide planeering on avatud ning paindlik pidades silmas hoone pikaajalist kasutamist ning ajas muutuvat väljapanekute ülesehitust. Sektsioonide paigutamisel hoonesse on lähtutud päevavalgusest. Külastuskeskuse keskpunkti on kavandatud helikindel ruum, mille väline sein on omakorda eksponaatsein. Selle kõrval paiknevad klaasist vihmavee kogumise šahtid ei ole pelgalt funktsionaalsed vaid toovad hoone keskmesse ka lisa päevavalgust.
Hoone arhitektuurne stiil on moderne jäädes vormilt lihtsaks ning rahulikuks. Mahulisel kontseptsioonil oli lähtepunktiks mere voolavus ning ümbritsevate hoonete rangem vorm – tulemuseks nende kahe vormi sümbioos just nii nagu ka looduskeskkonnas. Materjali valikus on lähtutud jätkusuutlikuse, loodussõbralikuse ning naturaalsuse printsiibist.
Domineerivaks fasaadis on puit. Arhitektuuribüroo poolt projekteeritud külastuskeskus klaasfassaadid on paigutatud nii, et tuua hoone lõunapoolsesse osasse maksimaalselt naturaalset valgust. Aknapindade ees paiknev puitribistik toob hoonesse päev läbi kestva varjudemängu. Inspiratsiooniks on puhtad selged pinnad, naturaalsed materjalid ning valgus. Hoone vorm ja tagasihoidlik materjalikäsitlus mõjub värskelt rahulikult ning loodussõbralikult ja haakub läheduses paikneva Meremaa restoraniga.

Kontsept Arhitektuuribüroo on kontseptuaalset, modernset ja jätkusuutliku arhitektuuri teenust pakkuv arhitektuuribüroo. Arhitektuuribüroo arhitektid alustasid aktiivse majandustegevusega 2020 aasta alguses, kui Kaidi Põder ja Margo Koppel otsustasid alustada omavahelist koostööd. Kaidi ja Margo panid ühisele arhitektuursele keelele alusele aastaid tagasi, kui mõlemad tegid Portugalis arhitektuuri magistrikraadi Aires Mateusˇi juhendamisel. Kontsept Arhitektuuribüroo arhitektid hindavad kõrgelt modernset minimalismi ning kontseptuaalset lähenemist arhitektuurile. Meie projektides on iga arhitektuurne detail põhjendatud ning üldise arhitektuurse kontseptsiooniga kooskõlas. Lissaboni arhitektuuri koolkond peegeldub selgelt Kontsept Arhitektuuribüroo arhitektide loomingus, mis väljendub modernses minimalismis, kontseptuaalsuses ja jätkusuutlikus arhitektuuris.