Meremaa Sadam- Läänemere Külastuskeskus

Arhitekt: Miia Natka, Kaidi Põder, Margo Koppel Hoone tüüp: Avalik hoone Staatus: Projekteerimisel

Hoone on ühekorruseline avaliku kasutusega külastuskeskus, mis on jaotatud vastavalt eri ekspositsioonidele viieks sektsiooniks. Ruumide planeering on avatud ning paindlik pidades silmas hoone pikaajalist kasutamist ning ajas muutuvat väljapanekute ülesehitust. Sektsioonide paigutamisel hoonesse on lähtutud päevavalgusest. Külastuskeskuse keskpunkti on kavandatud helikindel ruum, mille väline sein on omakorda eksponaatsein. Selle kõrval paiknevad klaasist vihmavee kogumise šahtid ei ole pelgalt funktsionaalsed vaid toovad hoone keskmesse ka lisa päevavalgust.
Hoone arhitektuurne stiil on moderne jäädes vormilt lihtsaks ning rahulikuks. Mahulisel kontseptsioonil oli lähtepunktiks mere voolavus ning ümbritsevate hoonete rangem vorm – tulemuseks nende kahe vormi sümbioos just nii nagu ka looduskeskkonnas. Materjali valikus on lähtutud jätkusuutlikuse, loodussõbralikuse ning naturaaluse printsiibist.
Domineerivaks fasaadis on puit. Klaasfassaadid on paigutatud nii, et tuua hoone lõunapoolsesse osasse maksimaalselt naturaalset valgust. Aknapindade ees paiknev puitribistik toob hoonesse päev läbi kestva varjudemängu. Inspiratsiooniks on puhtad selged pinnad, naturaalsed materjalid ning valgus. Hoone vorm ja tagasihoidlik materjalikäsitlus mõjub värskelt rahulikult ning loodussõbralikult.